Házená Sokol Sokolnice

Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice byla založena v roce 1905. V současné době má T.J. 605 členů. Svoji činnost soustřeďuje do mnoha zájmových oddílů, z nichž bezesporu nejlepších výsledků dosahuje oddíl házené.
Tělocvičná jednota vlastní místní sokolovnu, házenkářské hřiště a bývalý panský hostinec.
K pravidelně pořádaným kulturním akcím patří Janské krojované hody s předtančením České besedy, Babské hody v měsíci září a v plesové sezóně pořádané Šibřinky s průvodem masek a Sportovní společenský ples.

Děkujeme našim sponzorům!